دات نت نیوک

تماس با ما

 

تلفن تماس سازمان: (021) 42949

 

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی (داخلی 218)

 

کارشناس فنی و آموزش مداوم (داخلی 209)

 

مدیر داخلی فصلنامه مدیریت پرستاری و انتشارات (داخلی 206)

 

واحد آموزش و برگزاری کلاس‌ها (داخلی 118-105-103)

 

پست الکترونیک

 

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی 

 

واحد پژوهش: Research@ino.ir

 

واحد انتشارات: Entesharat@ino.ir

 

 

دریافت لوکیشن