دات نت نیوک

Content Slider

No content sliders have been created yet. Please use the Actions Menu to create a slider.

درباره شورای نشر

شورای مرکزی و تصمیم‌گیری انتشارات: این شورا بالاترین مرجع سازمان در زمینه انتشارات است و اعضای آن متشکل از رئیس کل سازمان، مدیر مسؤول انتشارات، معاونت فنی، آموزشی و پژوهشی، مدیر آموزش و پژوهش و کارشناس فنی انتشارات است و ریاست آن را مدیر مسؤول انتشارات برعهده دارد.


اهداف شورای مرکزی و تصمیم‌گیری انتشارات

الف) تدوین سیاست‌های اجرایی شورا

ب) ارائه مناسب برای بالا بردن کیفیت آثار

ج) ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه، تجهیز، فروش، به روز کردن و بهبود امور انتشارات

د) تدوین تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط

و) نظارت بر فعالیت‌های انتشارات و فروش