دات نت نیوک

کتاب‌های چاپ شده

 

کتاب قانون سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران به انضمام قانون تعرفه‌گدای خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری، قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت
پدیدآورنده: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
چاپ: چهارم 1396
قیمت: 63000 ریال
مشاهده صفحات اولیه کتاب

 

کتاب مراقبت در بخش‌های ICU  ننمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
پدیدآورنده: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
چاپ: اول 1397
قیمت: 280000 ریال
مشاهده صفحات اولیه کتاب