دات نت نیوک

اطلاعیه

سامانه آموزش مداوم

کتابخانه دیجیتالی پرستاری

16 دی 1396
پرستاران به مشکلات بالقوه قانونی در گزارش نویسی دقت کنند

معاون فنی ،آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری تاکید کرد؛ (4)

پرستاران به مشکلات بالقوه قانونی در گزارش نویسی دقت کنند

معاون فنی ،آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، خواستار توجه نیروهای پرستاری به مشکلات بالقوه قانونی در هنگام گزارش نویسی شد و گفت : محتوای گزارش ها با استانداردهای حرفه ای منطبق نیست و پرستاران باید به این مسئله دقت کنند.

12 دی 1396
ویژگی های یک گزارش جامع پرستاری / توجه به نکات علمی و حقوقی

معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری مطرح کرد؛ (3)

ویژگی های یک گزارش جامع پرستاری / توجه به نکات علمی و حقوقی

معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور ، ویژگی های یک گزارش جامع و علمی را تشریح کرد.

11 دی 1396
ضرورت آشنایی پرستاران با روش های گزارش نویسی

معاون فنی ،آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری عنوان کرد: (2)

ضرورت آشنایی پرستاران با روش های گزارش نویسی

معاون فنی ،آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور برضرورت آشنایی پرستاران بالین با انواع گزارش نویسی در راستای اطلاع از حقوق قانونی خود تاکید کرد.

10 دی 1396
اهمیت گزارش نویسی پرستاران بالین/ آشنایی با حقوق قانونی

معاون فنی ،آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛ (1)

اهمیت گزارش نویسی پرستاران بالین/ آشنایی با حقوق قانونی

معاون فنی ،آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، رویکردهای قانونی و حقوقی گزارش نویسی پرستاران بالین را تشریح کرد.

26 آذر 1396
پژوهش ها باید برای قشر تحصیل کرده ایجاد انگیزه کند

معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری عنوان کرد:

پژوهش ها باید برای قشر تحصیل کرده ایجاد انگیزه کند

معاون فنی ،آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری خواستار طبقه بندی و استانداردسازی پژوهش ها شد و گفت: پژوهش باید برای قشر تحصیل کرده ایجاد انگیزه کند.

RSS
اولین234567891011انتها