دات نت نیوک
X

Ø     تلاش برای ارتقاء تفکر و رفتار دینی پرستاران عزیز و کارکنان سازمان

Ø     تلاش برای تقویت مبانی اعتقادی، ملی و انقلابی پرستاران عزیز و کارکنان سازمان

Ø     کشف و به کارگیری استعدادهای خلاق در جهت تحقق برنامه های فرهنگی سازمان.

Ø     برنامه ریزی و اجرای طرح ها و برنامه های فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی.

Ø     مشارکت فعال با مجامع فرهنگی و اجتماعی خارج از سازمان

 Ø     بهره گیری از ظرفیتهای سازمانهای دولتی و خصوصی در راستای اجرای برنامه های فرهنگی     وهنری سازمان

Ø      برگزاری برنامه ها وجشن های مربوط به مناسبت های ملی ومذهبی

Ø     ایجاد ارتباط مستمر و پویا با صاحب نظران، کارشناسان و اندیشمندان حوزه فرهنگی.

Ø      برگزاری جلسات هم اندیشی، هم فکری در جهت تحقق برنامه های فرهنگی واجتماعی

Ø     برنامه ریزی به منظور  برگزاری نشست ها، همایش ها و نمایشگاه های تخصصی در حوزه فرهنگی و هنر.

Ø   برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیزم‌های لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی پرستاران در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.

Ø   برنامه‌ریزی برای قانونمند و روشن مند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در سازمان

Ø       برنامه‌ریزی برای پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت پرستاران.

Ø   برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور تبلیغی در جهت ایجاد تحرک در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.

Ø   برنامه‌ریزی به منظور راه‌اندازی و گسترش فعالیت‌های دینی به منظور ارتقای معرفت اسلامی در میان پرستاران و بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای دینی آنان.

Ø       مطالعه مستمر به منظور ارائه روش‌های مناسب جهت تعمیق ارزش‌های مذهبی در برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی.