دات نت نیوک
X

1- گسترش معرفت و بصیرت دینی و ترویج باورها و ارزشهای اسلامی

2- اولویت بندی سیاست های فرهنگی و اجتماعی سازمان با توجه به مقدورات و توجه خاص به اولویت بندی فرهنگی ، اجتماعی

3-اصلاح و تدوین قوانین و مقررات  وآئین نامه های مورد نیاز فرهنگی و اجتماعی  سازمان

4- تلاش برای فضا سازی فرهنگی در محیط های پرستاری و ایجاد طهارت و سلامت اخلاقی و نشاط روحی

5- تلاش برای رفع اثر گذاری فرهنگی مذهبی بر همکاران پرستار

6- یافتن راه مناسب برای کاربرد آموزه های مذهبی در راه و روش زندگی روزمره و شغلی

7- ایجاد موقعیت و زمینه لازم برای ارتقای سطح برنامه های فرهنگی، اجتماعی سازمان

8-ایجاد بستر لازم و مناسب برای فعال نمودن پرستاران و کارکنان سازمان در زمینه فعالیتهای فرهنگی , هنری و اجتماعی