دات نت نیوک

اهداف سازمان

 

  **  تلاش براي حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاري.

 

  **  كوشش در جهت برقراري، حفظ وحمايت از حقوق مادي، معنوي و صنفي پرستاران.

 

  ** تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حين خدمت پرستاران.

 

  **  آشنا ساختن جامعه نسبت به وظايف و نوع خدمات پرستاران.

 

  **  تلاش در جهت اجراي موازين و ارزش‏هاي اسلامي در بخش پرستاري.

 

  **  كوشش به منظور اجراي صحيح و دقيق مقررات و اخلاق امور پزشكي در بخش پرستاري.

 

  ** همكاري با سازمان‌ها و مؤسسات قانوني در كشور و در مجامع بين‌المللي 


كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.