دات نت نیوک

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 

 
 

رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ماده واحده به منظور کارآیی و اثر بخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی ، درمانی در بخشهای دولتی ( کشوری و لشکری ) و غیر دولتی :

1- ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعویت کار ، سابقه خدمت و کار در نوبت کاریهای غیر متعارف ، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد .

2- کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ( 16 ) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی از شمول ماده ( 75 ) قانون کار مستثنی می شوند . دولت می تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد ( 67 ) و ( 68 ) قانون مدیریت خدمات

کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیر متعارف به آنان اعطاء نماید .

 3- دولت می تواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل را با ضریب 5/1 و در نوبت عصر با ضریب 2/1 محاسبه نمایدو همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه ، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند .

 4- مزایای این قانون به شاغلین تعلق می گیرد که فقط در یکی از یخشهای دولتی یا غیر دولتی مشغول خدمت باشند . روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی ازدو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می باشد ، به طوریکه مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی بر اساس فهرستهای ارزیابی خدمات می باشد . تعرفه خدمات کمی ، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه های کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار( پروسیجر ) قابل ارائه در هر ساعت بر اساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می باشد .

 5- آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون ، توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

 

پزشکی با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از روند اجرا این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تایید شورای نگهبان رسید

 
 

 

kusadasi escort
huluhub.com
ankara escort pendik escort
sirinevler escort beylikduzu escort atakoy escort sisli escort atakoy escort sisli escort sirinevler escort beylikduzu escort beylikduzu escort
fotos de mulher peladona xxx mon and son donne con culi belli fare sesso con un amica mujeres desnudas en el baño