دات نت نیوک
دوشنبه، 16 تیر 1399
ثبت‌نام
Menu

‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب

‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب
اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور


‌ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها
مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌نام است می‌توانند
مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین
حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت
یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل
بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و
استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه
معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از
لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته نمایند.
‌خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان
آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.


1 - در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20% تا 40%
نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای انجام کار‌حداقل سه و حداکثر شش سال و
درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب
درجات فوق به جمع سنوات‌خدمت مستخدمین افزوده می‌شود. ملاک ارفاق از نظر درجه
معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.


2 - در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای ناشی از شرایط
خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء‌و یا کاهش تواناییها برای انجام
کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل
پنج و حداکثر هشت سال به‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.
3 - در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین
20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای‌انجام کار حداقل دو و حداکثر
سه و در درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به
تناسب درجات فوق به سوابق‌خدمت مستخدم اضافه می‌شود.
‌تبصره 1 - تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و‌درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش
توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی
معتمد متشکل از حداقل سه‌نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با
معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی ‌بر
اساس موارد فوق‌الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
‌تبصره2 - مستخدمینی که به استناد ماده 79 قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن
در قوانین دستگاههای مذکور در این لایحه ازکارافتاده‌می‌شوند، حداقل سه سال به
سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که
با ارفاق مذکور، خدمت‌این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده
سال منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 - شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز
ناراحتیهای جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن‌حداقل بیست سال سابقه خدمت بر
اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.
‌تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و
استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذر
ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1367.9.9 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

arab xnxx sex xnxx videos arab xnxxwap esperanza gomes actris porno colombiana harte lesbenpornos telugu short film sex videos video de sexe bokepalam xvideos
gebze escort
ankara escort
ankara escort
kusadasi escort