دات نت نیوک

مدارک لازم برای مشمولان قانون تامین اجتماعی و قانون کار

مدارک لازم برای مشمولین قانون کار و شاغلین سازمان تامین اجتماعی

مدارک لازم برای مشمولین قانون کار و شاغلین سازمان تامین اجتماعی

1- ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی

2- قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی

3- تصویب نامه شماره 6650 ت 929 مورخه 17/10/68 هیات وزیران

4- قانون ارتقاء بهره وری  کارکنان نظام سلامت مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی

"محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره 3 ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی"

5- آرای شماره 779 تا 781 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه 26/9/1396

6- نظریه شماره 1679/97/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

7- نظریه شماره 96/209 مورخه 14/7/1397 معاونت قضائی دیوان عدالت اداری