دات نت نیوک

 

تشكيلات مركز:

 

اين مركز در تهران و محل سازمان نظام پرستاري مستقر است.

 

مديران مركز:

 

ـ مدير مركز:

 آقاي دکتر علی محمدآدابی Adabi@ino.ir

ـ مسئول ارتباطات:

آقاي ابراهیم محمدی mohammadi@ino.ir

 

كميته مشورتي:

مركز داراي يك كميته مشورتي و برنامه ريزي استراتژيك مي باشد كه اسامي افراد متعاقبا اعلام خواهد شد.