دات نت نیوک
خطایی رخ داده است. خطا : News Articles Slider در حال حاضر در دسترس نیست

آستارا

آقای مهدوی

09117040120

اراک

آقای طبیبیان

33130306 -086

33132333 -086

اردبیل

آقای ظفرزاده

33512081 -045

ارومیه

آقای حسین پور

332937104 -044

09143488367

اهواز

خانم انصاری

33333130 -0841

فاکس 333330794 -0841

ایلام

آقای درخشنده

09122771553

3333512 -0841

فاکس 3333512 -0841

بابل

آقای عموزاده

32190845 –011

فاکس 32190845 -011

بجنورد

-

6- 32221910 -058

بندرعباس

-

33333286 -076

بوشهر

آقای فرخ بین

33450230 -077

فاکس 33450161 -077

بیرجند

-

32395260 -056

تربت حیدریه

13-52226011 -051

تبریز

آقای رسولیان09144049206

خانم شاه بلاغی         

36582312 -041

33368816 -041

رفسنجان

خانم صادقی

آقای محمدحسینی 09132903643

34286926 -034

34280035 -034

زاهدان

آقای شهرکی

آقای افشار

33438816 -054

33438826 -054

زنجان

آقای آرج

فاکس 34259517 -024

33420644 -024

33459517 -024

ساری(خزرآباد)

-

8-33473067 -011

سبزوار

آقای غلامی(اداره رفاهی)

44011066 -051

شاهرود

آقای محمدزمانی

داخلی (167 یا169 )9- 32393803

32391558 -023

شهرکرد

آقای دهقانی

آقای ابراهیمی

33335649 – 038

09131821196

شیراز

خانم سیلامی

37389111 -071

37391717 -071

قم

آقای سهرابی

09124532971

37726688 -025

فاکس 3771790 -025

کاشان

آقای باهنران

55470202 -031

کردستان

خانم زندی

33286695 -087

کرمانشاه

آقای قادری

38378383 -083

گلستان-گرگان

آقای سلیمانی

09113758613

گیلان

تلفنخانه

33326899 -013

33329823 -013

نیشابور

-

43334616-051

43334617-051

همدان

آقای لطفی

09183198611

38324014-081

یاسوج

-

33337256-074

یزد

آقای بنا پور

آقای انتظاری

37240374-035

09133528785

09133592761

كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.