دات نت نیوک
No articles match criteria.

معرفی اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری کرمان

نام

سمت

سیمین کهن

  رئیس کمیسیون آموزش ، رئیس هیئت مدیره

سعید کاظمیان

نایب رئیس

هادی خوشاب

دبیر

مصطفی شهابی نژاد

معاون اجرایی و روابط عمومی

عباس شجاع الدینی

مسئول کمیسیون رفاهی

علیرضا خوبیاری

عضو کمیسیون رفاهی

فاطمه زارع

مسئول کمیسیون پایش ، ارزشیابی و بهبود کیفیت

محمد مهدی شیخ مظفری

کمیسیون قوانین و امور حقوقی – بدوی انتظامی

دکتر مسعود ریانی

کمیسیون قوانین و امور حقوقی – تجدید نظر


كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.