دات نت نیوک
 
 

 

 

 

رئیس هیئت مدیره: آقای دکتر حسین متعارفی

دکترای تخصصی آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خوی
سوابق: رئیس دانشکده پرستاری و بهداشت خوی -رئیس دوره سوم و چهارم هیئت مدیره نظام پرستاری- نائب رئیس دوره دوم نظام پرستاری خوی - بیش از 10 سالسابقه خدمت بالینی در بخش های بیمارستانی
چاپ مقالات متعدد، شرکت در همایش ها و کنگره ها

نائب رئیس: آقای علیرضا نفعی

کارشناس ارشد پرستاری

سابقه: هیئت علمی دانشکده پرستاری و بهداشت خوی تا سال 95 ،نائب رئیس دوره سوم هیئت مدیره- مسئول کمیسون آموزش و پژوهش دوره چهارم هیئت مدیره، بیش از 20 سال سابقه بالینی، مولف مقاله های داخلی و خارجی

دبیر هیئت مدیره و مسئول کمیسیون امور رفاهی و فرهنگی: 

آقای میرمحمد سید موسوی

کارشناس پرستاری، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید مدنی خوی

سوابق: مدیر داخلی بیمارستان شهید مدنی خوی، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام خمینی خوی، بیش از 20 سال سابقه مدیریت در سطوح مختلف بیمارستان، مسئول کمیسیون امور رفاهی و فرهنگی دوره چهارم هیئت مدیره خوی

معاون اجرایی هیئت مدیره: آقای حمید علیلو

کارشناس پرستاری- مربی بالینی- معاون فنی خانه سالمندان مهر کوثر

سوابق: مدیریت امور خدماتی بیمارستان قمر بنی هاشم، پرستار بالینی اورژانس، مسئول کمیسون امور رفاهی و فرهنگی دوره دوم هیئت مدیره خوی، معاون اجرایی دوره سوم و چهارم هیئت مدیره خوی

مسئول امور مالی: آقای محمد بابالو

بهیار- بازنشسته بیمارستان قمربنی هاشم 

سوابق : سی سال سابقه فعالیت بالینی در مراکز درمانی، مسئول امور مالی دوره چهارم هیئت مدیره خوی

مسئول کمیسون آموزش و پژوهش: آقای حامد قلیزاد

کارشناس ارشد پرستاری، پرستار بالینی، مربی بالینی

 

مسئول کمیسون قوانین و امور حقوقی

کارشناس پرستاری، کارشناس حقوق، پرستار بالینی

مسئول کمسیون پایش، ارزیابی و بهبود کیفیت: خانم ماه منیر غنی یارلو

کارشناس اتاق عمل

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل:آقای حجت آقایارلو
کارشناس پرستاری

 

 

 


نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است 

كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

Website:www.ino.ir

Email:info@ino.ir

Telegram:https://telegram.me/ino_ir

Tel:+982142949-Fax:9892188935854 

sms:20001023