دات نت نیوک

ورود به سایت


 
 

 

 

 

رئيس هيات مديره: آقای دکتر حسین متعارفی

دکترای تخصصی آموزش پرستاری ، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خوی
سوابق: رئیس دانشکده پرستاری و بهداشت خوی -رئیس دور سوم هیئت مدیره نظام پرستاری- نائب رئیس دور دوم نظام پرستاری خوی  -سابقه خدمت بالینی در بخش های بیمارستانی با بیش از 10 سال
چاپ مقالات متعدد، شرکت در همایش ها و کنگره ها

نائب رئیس: آقای پرویز کیانی

کارشناس پرستاری،سوپروایزر بیمارستان

سابقه: مدیر خدمات پرستاری- مدیریت بیمارستان

 

مسئول کمسیون آموزش : آقای علیرضا نفعی، کارشناس ارشد پرستاری، سابقه: هیئت علمی دانشکده پرستاری و بهداشت خوی تا سال 95 ،نائب رئیس دور سوم هیئت مدیره- بیش از 20 سال سابقه بالینی، مولف مقاله های داخلی و خارجی

مسئول کمیسیون امور فرهنگی و رفاهی: آقای میر محمد موسوی

کارشناس پرستاری- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید آیت ا.. مدنی خوی- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام خمینی خوی

 دبیر هیئت مدیره: آقای جعفر فیروزنیا

کارشناس پرستاری- مدیر داخلی بیمارستان قمربنی هاشم خوی-

سابقه : سر پرستاری، مسئول امور قرار داد ها- سوپروایزر بیمارستان

 

معاون اجرایی هیئت مدیره:اقای حمید علیلو

کارشناس پرستاری- مربی بالینی

سابقه مدیریت امور خدماتی

 

مسئول امور مالی: آقای محمد بابالو

بهیار

 

مسئول کمسیون پایش:آقای سالار مقبلی

کارشناس پرستاری - مرکز فوریت های پزشکی

 

مسئول روابط عمومی:سر کار خانم لیلا بهبهانی
کارشناس پرستاری