دات نت نیوک

تبلیعات

آخرین اخبار

25 مرداد 1398
ضرورت افزایش تمهیدات امنیتی وحفاظتی درمراکز درمانی

ضرب وشتم سوپروایزر بیمارستان توسط همراهی بیمار

ضرورت افزایش تمهیدات امنیتی وحفاظتی درمراکز درمانی

25 مرداد 1398
ضرب و شتم پرستاری دیگر در قم

ضرب و شتم پرستاری دیگر در قم

پس از گذشت یک هفته و ضرب و شتم دو پرستار در شیراز یکی توسط پزشک متخصص و دیگری توسط همراه بیمار، این بار پرستار دیگری مورد بی مهری و ضرب و شتم همراهان بیمار در قم قرار گرفت.

11 خرداد 1398
آموزش بهداشت ونحوه زندگی سالم توسط شورای دانشجویی نظام پرستاری قم

با همکاری آموزش وپرورش منطقه3 شهر مقدس قم

آموزش بهداشت ونحوه زندگی سالم توسط شورای دانشجویی نظام پرستاری قم

10 خرداد 1398
راهپیمای روز قدس توسط جامعه پرستاری استان قم

حضور اعضای نظام پرستاری استان قم درراهپیمایی روز قدس

راهپیمای روز قدس توسط جامعه پرستاری استان قم

RSS
1234567