دات نت نیوک
شنبه 14 اسفند 1395
تعداد بازدید: 671
تعداد نظرات: 0

آسیب های «سرمایه داری پزشکی»

آسیب های «سرمایه داری پزشکی»
دکتر آدابی در نوشتاری مطرح کرد؛

آسیب های «سرمایه داری پزشکی»

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، در نوشتاری به مقوله «سرمایه داری پزشکی» و ابعاد این جریان در جامعه پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی نوشت:

بسمه تعالي

مديكاليسم(سرمايه داری پزشكی)

در اين مقاله بيش از هر چيز روي سخنم با پزشكان عزيز، مسئولين و دست اندركاران كشور بويژه نمايندگان محترم مجلس و دستگاه هاي نظارتي است. براي اين آگاه سازي انتظار اجر و مزدي ندارم ليكن توقع تهديد و فشار اتهام تشويش اذهان و غيرو را نيز ندارم. البته اگر خواب عده اي سرمايه دار از مقاله ام آشفته مي شود بگذاريد بشود.

اقتصاد مبناي تكوين نهادهاي بشري و تدوين آرمان هاي اجتماعي است و بر مبناي اصل "محدوديت منابع"بنيان نهاده شده است به اين معني كه نمي توان چيزي را به كسي بخشيد مگر آن كه معادل آن را از فرد يا افراد ديگري كسر كرده باشيم(اصل بهينگي پاراتو).

در سير تكوين مكاتب مطرح اقتصادي از كمونيسم، ماركسيسم، سوسياليزم و كاپيتاليزم همواره بحث بر سر مالكيت ابزار توليد(يا خدمت)است. اين مالكيت به صورت سرمايه، املاك، مواد و تجهيزات و نيروی انساني به عنوان مهمترين عامل توليد مطرح می باشد.

در تمامي مكاتب اقتصادي ، دولت ها موظفند بر اساس قانون نسبت به تأمين عدالت ، امنيت، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش براي آحاد جامعه اقدام نمايند.
همچنين دولت ها موظفند با ايجاد سازوكارهای لازم زمينه امنيت سرمايه گذاري و حمل و نقل عمومي را در جامعه فراهم آورند تا افراد جامعه ضمن احساس عدالت در هر شغل و حرفه اي به ارائه خدمت به يكديگر بپردازند.

در اينجا ذكر اين نكته مهم است كه "بازار" مهمترين  نقش و كاركرد را در تعيين قيمت كالا و خدمات دارد و لذا دولت در جهت ايفاي نقش هاي حاكميتي بايست ضمن تأمين امنيت ،بهداشت و درمان  و آموزش و پرورش از تورم در اين بخش ها جلوگيري كند نه اينكه به صورت لجام گسيخته از منابع عمومي در اين را بذل و بخشش كند و به افزايش هزينه خدمات در بخش دولتي و خصوصي منجر شود. براي مثال مي بايست با يك حقوق متناسب و مكفي امنيت كامل و حداقل ٨٠ درصد نياز بهداشتي درماني و آموزش و پرورش كشور را رفع نمايد و بر تأمين٢٠درصد باقيمانده توسط بخش خصوصي نظارت كند. طبيعتاً بخش خصوصي نيز هرگاه خريداري براي خدمت گران قيمت خود نمي يافت مجبور به تعديل قيمت هاي خود مي شد نه اينكه دولت با سوء استفاده از منابع عمومي متعلق به ملت و با حمايت غيرموجه  باعث تورم در بخش دولتي و خصوصي شود.

حفظ تعادل بين درآمدها شرط همزيستي مسالمت آميز در جوامع بشري است و اين تفاوت از يك تا حداكثر ده برابر بين مكاتب مختلف اقتصادي از كمونيسم تا كاپيتاليسم(سرمايه داري)در نوسان است. براي مثال شغل حساس و مهمي چون خلباني به ميزان حداكثر سه برابر يك مهماندار هواپيما دريافتي دارد. ليكن در ايران بويژه در دولت تدبير و اميد! شاهد يك انحراف معيار وحشتناك در دريافتي پزشكان نسبت به ميانگين درآمد افراد جامعه در سال (سرانه ملي)هستيم.

در كشوري مثل آمريكا درآمد سرانه ملي ٥٠ هزار دلار و درآمد متوسط پزشكان كمتر از ٢٠٠ هزار دلار است ليكن در ايران درآمد سرانه ملي كمتر از ٥ هزار دلار و درآمد پزشكان متخصص متعاقب طرح كارشناسي نشده تحول نظام سلامت ٤٠٠ هزار دلار است. با اين حساب در مقام مقايسه دريافتي پزشكان ايراني٢٠ برابر معمول است! بر اساس يك مطالعه بر مبناي اصول اقتصادي خانواده هايي كه دريافتي آنان نصف ميانگين درآمد سرانه ملي است، به پنج نسل زمان نياز دارند تا بتوانند اين شكاف درآمدي را پر كنند با اين حساب اگر شبه كودتاي خزنده طرح تحول در سايه جهل و بيخبري عده اي توأم با ايجاد تفاوت ٨٠ برابري پزشكان متخصص با ميانگين درآمد جامعه ،ريشه بدواند و تثبيت شود ، حداقل ٥٠نسل طول مي كشد تا اين شكاف درآمدي پر شود!

توزيع ناعادلانه ثروت در جامعه به ايجاد تفاوت هاي اجتماعي در جامعه منجر مي شود و جامعه را به گروه هاي "مسلط" و "زير سلطه" تقسيم مي كند و در ادامه گروه هاي مسلط با در اختيار گرفتن منابع قدرت و ثروت جامعه ، زنجيرهاي خود را در اطراف گروه هاي زير سلطه محكم تر مي كنند و مانع تحرك اجتماعي افراد فقير مي شوند به طوري كه مردم فقير و محروم در چنان وضعيت رقت باري قرار مي گيرند كه تلاش هايشان به جايي نمي رسد و خود را اسير اين سرنوشت محتوم مي پندارند.

"مديكاليسم" يا سرمايه داري پزشكي واژه جديدي است كه در ادامه ساير ايسم هاي اقتصادي براي اولين بار در ايران ! زاييده شده و همگام با تلاش طراحان آن براي صدور به كشورهاي منطقه و دنيا به عنوان يك تهديد بزرگ براي بشريت به شمار مي رود.

"مديكاليسم" كه در واقع گونه عجيب نئو صهيونيستي است مي كوشد تا با نفوذ در لايه هاي مختلف نظام از طرق مختلف رانت و رشوه و اعطاي اعتبار به مسؤلين و نمايندگان مجلس و حواله آن به رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي و عضويت هدفمند آنان در هيأت امناي دانشگاه ها و حتي برخي وصلت هاي مصلحتي خانوادگي ! عنان اختيار آنان را در كف بگيرد و با در دست گرفتن اركان ثروت و قدرت جامعه ديگران را استثمار كند و به بردگي بكشد.

امناء جمع امين و هيأت امناء به معني جمع امينان براي پاسداري از حقوق ملت است لذا اعضاي محترم هيأت امناء دانشگاه ها نيك بيانديشند كه براي چه منظور به اين سمت گماشته شده اند و اصل بهينگي پاراتو را به خاطر داشته باشند!

"مديكاليسم"همچنين مي كوشد تا به طرق مختلف با ديدي دراز مدت نسبت به جلب نظر و حمايت ميليتاريسم(سلطه نظامي) اقدام نمايد و در واقع امنيت بقاي خود را در آينده با استفاده از قدرت اسلحه تضمين نمايد. معتقدان "مديكاليسم "كه گويي هيچ اعتقادي به مبدأ و معاد ندارند ، دنيا را فقط از دريچه تنگ ماديات و در دوره كوتاه عمر خويش مي نگرند و فلسفه اصالت وجود(اگزيستانسياليزم)را فقط براي خود مباح مي دانند و براي ديگران حقي براي لذت جويي و حيات قائل نيستند.

از ديد اين افراد، ديگران تا زماني كه در خدمت منافع آنان هستند فقط در حد گوسفند و نه بيش از آن ارزش دارند و در صورت ازكارافتادگي و بازنشستگي پشيزي ارزش ندارند. اين آپارتايد و آينده اي است كه در اثر "مديكاليسم" ناشي از طرح شوم تحول نظام سلامت در انتظار كاركنان غيرپزشك نظام سلامت و مردم مظلوم كشور است.
چه بايد كرد؟!!!

دكتر علي محمد آدابي
رئيس كل نظام پرستاري كشور
اسفند ٩٥


تصاویر
  • آسیب های «سرمایه داری پزشکی»
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل