دات نت نیوک
Menu
شنبه 22 مرداد 1390
تعداد بازدید: 6715
تعداد نظرات: 1

استاندارد نسبت نیروی پرستار به تخت بیمارستانی تعریف قانونی شود

استاندارد نسبت نیروی پرستار به تخت بیمارستانی تعریف قانونی شود

عضو شورای عالی نظام پرستاری:

استاندارد نسبت نیروی پرستار به تخت بیمارستانی تعریف قانونی شود

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: باید استاندارد مشخص تعداد و نسبت نیروی پرستار به ازای تخت بیمارستانی به صورت قانون مصوب شود تا هم زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود و هم طی چند سال آینده شاخص خدمات پرستاری در كشور به یك استاندارد مورد قبول جهانی برسد.

 

شمس الدین شمس در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری، با اشاره به نقش استاندارد به عنوان یکی از عوامل مهم در ارتقای کیفیت خدمات، افزود: ابعاد مختلفی برای استانداردسازی در نظام سلامت اعم از فضای فیزیکی، تجهیزات، خدمات ارائه شده و نیروی انسانی استاندارد وجود دارد که اجرا کردن این استانداردها در ارتقای نظام سلامت جامعه بسیار تاثیرگذار است.

 

وی با بیان اینکه استاندارد نیروی انسانی از دو بعد کمیت و کیفیت قابل طرح است، تصریح کرد: بررسی اینکه ما باید چه تعداد نیروی انسانی در سیستم بهداشت و درمان داشته باشیم و این نیروها با چه میزان کارایی، سواد، شناخت و مهارت به ارائه خدمات مشغول باشند در مبحث استانداردسازی گنجانده می شود اما متاسفانه در کشور ما به بحث استاندارد نیروی انسانی و استاندارد فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات و خدمات  پرداخته نشده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری افزود: نبود استاندارد ویژه برای خدمات پرستاری سازمان نظام پرستاری را بر آن داشت تا استانداردهای خدمات پرستاری را در قالب کتاب مرجع تهیه و تدوین کند تا استاندارد هر خدمت پرستاری، نحوه ارائه آن و چگونگی تلقی آن در زمره خدمات استاندارد مشخص شود.

وی با تاکید بر لزوم تعیین استاندارد نیروی پرستار، تصریح کرد: به طور قطع اگر ما در حوزه پرستاری نیروی انسانی کافی و به تعداد مورد نیاز نداشته باشیم نمی توانیم خدمات خوب و شایسته را به مردم و مددجویان ارائه دهیم.

شمس اظهار کرد: در بسیاری از کشورها استاندارد شاخص تعداد پرستاران نسبت به تعداد جمعیت، تعداد پزشک و تخت بیمارستانی مشخص شده است و ما نیز در ایران باید با الگوگیری از کشورهای پیشرفته در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی درباره استانداردسازی نیروی انسانی در بخش پرستاری گفت: بحث استاندارد نیروی انسانی از سال های گذشته به عنوان چالش بین جامعه پرستاری و سیاستگذاران کشور مطرح است و باید یک بار برای همیشه در کشور حل شود و استاندارد مشخصی را در زمینه تعداد پرستار به تخت مبنا قرار دهیم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر لزوم مشخص شدن شاخص تعداد پرستار به ازای تخت بیمارستانی، اظهار کرد: تعداد نیرو در هر بخش و بیمارستان و ملاک و معیار درنظر گرفتن و سنجش آن یکی از بحث های چالش برانگیری است که بالاترین تا پایین ترین سطوح نظام سلامت را در بر می گیرد.

وی تأکید کرد: باید استاندارد نیروی پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی تعریف و تعیین شود. در غیر این صورت هر سال با تکرار بحث های طولانی کمبود نیرو و نسبت پرستار به بیمار مواجه می شویم.

شمس ادامه داد: البته نخستین گام در این مسیر این است که استانداردسازی و مشخص کردن تعداد نیروی انسانی را به عنوان یک نیاز  و ضرورت بپذیریم و پس از تعیین کمیت نیروی انسانی مورد نیاز در مرحله بعد به ارتقای بهره وری نیروها بیندیشیم.

وی اظهار کرد: پس از به نتیجه رسیدن در تعیین استاندارد نیروی انسانی، باید ملاک ها و معیارهای تعیین آن تدوین شود و بر اساس آن علاوه بر تجدیدنظر در چارتهای تشکیلاتی بیمارستان ها، استاندارد مشخصی نیز برای بیمارستان های جدیدالاحداث و بخش ها و تخت های جدید تدوین شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه در ایران آمار روشن و مستندی از وضعیت شاخص پرستار به تخت وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه تعداد تخت های بیمارستانی در کشور ثابت نیست و هر روزه به آمار تخت های جدید و بیمارستان های جدید الاحداث افزوده می شود، مطالعه کاملی در این زمینه انجام نشده است.

وی ادامه داد: شواهد نشان می دهد اکنون شاخص پرستار به ازای تخت بیمارستانی در کشور ما بین 5/0 تا 8/0 متغیر است اما در کشورهای دیگر حداقل نیروی انسانی پرستاری 8/1 به ازای هر تخت بیمارستانی است که مقایسه بالاترین میزان استاندارد نیروی پرستار به تخت در ایران با حداقل این شاخص در دنیا نشانگر فاصله زیاد ما با استانداردهای جهانی است.

شمس تصریح کرد: ادامه یافتن این فاصله فاحش افت کیفیت خدمات پرستاری و در نهایت نارضایتی مردم به عنوان گیرندگان خدمات درمانی را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اهمیت تعیین شاخص نیروی صرفا پرستار به ازای تخت بیمارستانی، افزود: تاکنون شاهد بوده ایم که مسئولین ارشد کشوری در بحث نیروی انسانی پرستاری کل مجموعه نیروی انسانی سیستم بهداشت و درمان را نسبت به تخت بیمارستانی می سنجند اما وقتی سازمان نظام پرستاری این مباحث را طرح می کند فقط مجموعه نیروی انسانی پرستار را مدنظر قرار می دهد که در سایر کشورها نیز به همین صورت و با درنظرگرفتن نیوری صرف پرستاری محاسبه می شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری پیشنهاد کرد: می توان با تشکیل کارگروهی متشکل از صاحبنظران پرستاری و مسئولان دولت و مجلس به مبنای واحد مثلاً 5/1 یا 8/1 کادر پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی دست یابیم تا میانگین تعداد پرستار به تخت تعیین شود.

وی تاکید کرد: راهکار رفع این چالش قانونی کردن استاندارد نیروی پرستار به تخت بیمارستانی است و در این زمینه باید دولت و مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری با همکاری یکدیگر آن را به تصویب برسانند.

شمس با بیان اینکه این مشکل فقط با تلاش مجموعه وزارت بهداشت مرتفع نمی شود، تصریح کرد: برای قانونی شدن و اجرای استاندارد نیروی پرستار به تخت بیمارستانی باید بودجه و اعتبارات لازم و نیروی انسانی مورد نیاز تعیین شود. بنابراین می طلبد که در برنامه های سالیانه کشور گنجانده شود تا فرصت های لازم برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و اعتبارات لازم پیش بینی و در نظر گرفته شود.

پایان خبر

تصاویر
  • استاندارد نسبت نیروی پرستار به تخت بیمارستانی تعریف قانونی شود
نظر بینندگان
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل