دات نت نیوک

آقاي حمید چراغی شمامی

رئيس هيئت مديره نظام پرستاری تهران

 http://ino.ir/Portals/7/jurey2/image44368.jpg

كارشناس پرستاري ، کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، عضو شورای مرکزی خانه پرستار،دارای 15 سال سابقه کار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی

خانم فاطمه فریدیان آرانی

نائب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

 http://ino.ir/Portals/7/jurey2/faridian-aks.jpg

كارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ، عضو شورای مرکزی خانه پرستار، دارای 16 سال سابقه کار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، بیش از 5 سال سابقه مربی بالینی

آقای یحیی عبداللهی

دبیر هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

 http://ino.ir/Portals/7/jurey2/IMG_20150613_105334.jpg

کارشناس پرستاری ، دارای 17 سال سابقه کار در بیمارستان های دولتی و خصوصی

آقاي عباس کشفی

معاون اجرایی هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

            http://ino.ir/Portals/7/jurey2/aks.jpg

مدیر آموزش نظام پرستاری کشور،بهیار تامین اجتماعی و خصوصی ، کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه تهران،دارای 24 سال سابقه کار بالینی و اجرایی

آقای دکتر اصغر دالوندی

مسول کمیسیون آموزش و پژوهش نظام پرستاری تهران

            http://ino.ir/Portals/7/jurey2/asghar%20dalvandi.jpg

دکترای تخصصی سلامت سالمندی از دپارتمان علوم مراقبتی دانشگاه کارولیسکای سوئد، مدیر گروه و عضو هیأت علمی دپارتمان پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیش از بیست سال یابقه دانشگاهی، بیش از دوازده سال پرستار بالینی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، سابقه مدیر کل در حوزه دانشگاهی و رئیس شورای اسلامی در بیمارستان خصوصی، نویسنده دهها مقاله علمی- پژوهشی داخل و خارج از کشور، مدیر عامل شرکت های تعاونی و دانش بنیان، مدیر مسؤل مجله علمی پزوهش علوم پرستاری مغز و اعصاب، مؤسس و مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات سکته مغزی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

خانم دکتر تهمینه صالحی

مسول کمیسیون پایش و ارزشیابی و بهبود کیفیت نظام پرستاری تهران

            http://ino.ir/Portals/7/jurey2/tahmine%20salehi.jpg

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، دکتری پرستاری و استادیار گروه مدیریت و پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،14 سال سابقه کار بالینی در بیمارستان امام خمینی

آقای ابوالفضل قاسمی زرنوشه

مسول کمیسیون قوانین و امور حقوقی نظام پرستاری تهران

            http://ino.ir/Portals/7/jurey2/abolghasem%20ghasemi%20zarnooshe%20(1).jpg

کارشناس پرستاری، دارای 20 سال سابقه فعالیت در بیمارستان امام خمینی و خصوصی و اورژانس 115

خانم مهناز پدرام

مسول کمیسیون فرهنگی،رفاهی و اجتماعی نظام پرستاری تهران

 http://ino.ir/Portals/7/jurey2/mahnaz%20pedram.jpg

فوق دیپلم بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دارای 15 سال سابقه فعالیت در بیمارستانهای دولتی و خصوصی

آقای ابراهیم گل محمدی

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

 http://ino.ir/Portals/7/jurey2/ebrahim%20golmohamadi.jpg

بهیار، دارای 24 سال سابقه فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی شاهد