آدرس :  تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، کوچه شهید ارشد، پلاک 8 کدپستی: 1598774614

شماره تماس :  42949-021

صندوق پیام گیر واتس آپ :  09916222199

شماره نمابر :  88935854-021

کانال تلگرام سازمان نظام پرستاری :  ino_ir@

صفحه اینستاگرام سازمان نظام پرستاری :  nezamparastari@

پست الکترونیک :  info@ino.ir

 

شماره های سازمان  :  88892585  -  88909713  -  88935857

تلفن گویا  :  42949-021    فکس سازمان : 88935854     هیات مدیره تهران  : 71057949  -  86126123

 بیمه  :88921033 -  88935855

 

نام واحد

داخلی

نام واحد

داخلی

حوزه ریاست آ. رضایی

306

معاونت فرهنگی و رفاهی

171

خانم شایانی

301

دانشجویی

200

معاونت توسعه

305

فرهنگی

100

دفتر توسعه خ. بیصدا

222

فرهنگی

130

انتشارات آ. پاشازاده

201

رفاهی و بازنشستگان آ.پورنظری

202

کارآفرینی آ. ترکاشوند

125

معاونت پارلمانی و امور مجلس

131

روابط عمومی آ. حمزه لو

215

مدیریت اداری

211

روابط عمومی خ. اسلامی

207

عضویت خ. وفا

203

دبیرخانه خ. نجارلو

205

عضویت خ. طاهر

204

حراست آ. عیوض زاده

110

پشتیبانی آ. دلدار

330

فناوری اطلاعات و ارتباطات آ. طاهری

213

پشتیبانی آ. خانجانی

230

معاونت فنی

209

اداری آ. کریمی

123

مدیر آموزش

218

مدیریت مالی آ. یادگاری

111

آموزش خ. کریمی

128

مالی خ. خسروی

105

آموزش خ. سیدرضایی

219

مالی آ. دهقان

107

آموزش آ. سرمدیان

102

مالی آ. شکرگزار

109

آموزش خ. فخار

103

مدیریت حقوقی آ. نظری

117

آموزش آ. حضرتی

118

حقوقی خ. غفاری

135

بین الملل خ. طولابی

217

حقوقی

122