اخبار معاونت

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری منصوب شد

محمد تقی جهانپور ،رئیس کل سازمان نظام پرستاری، طی حکمی، آقای یوسف رحیمی را به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری منصوب کرد.

نشست تخصصی پرستاری جامعه‌نگر برگزار شد

نشست تخصصی پرستاری جامعه‌نگر صبح چهارشنبه در محل سازمان نظام پرستاری کشور برگزار شد.

پرستارانی که در کرونا خدمت کرد‌ه‌اند بدون آزمون استخدام شوند

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: شایسته است مجوز پرستاران و همکارانی که تعدیل شده‌اند جهت استخدام بدون آزمون صادر شود؛ زیرا پرستاران طرحی، شرکتی و قراردادی امتحان خود را در دوران کرونا پس داده‌ و با ایثارگری تمام به بیماران خدمت کرده‌اند.

بررسی تبدیل وضعیت پرستاران و امنیت شغلی آنان در دولت

در پی دستور رئیس‌جمهور برای سرعت‌بخشی به روند تقویت شبکه بهداشت و درمان کشور، کمیسیون مدیریت دولت بررسی و تصمیم گیری درباره پیشنهادات وزارت بهداشت برای اجرای احکام امنیت شغلی پرستاران و تبدیل وضعیت و همچنین تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را آغاز کرد.