1401/08/16١٥:٥٩

رئیس کل سازمان نظام پرستاری:

نقد و نظر برای آیین‌نامه بازتوزیع بر اساس قوانین موجود امکان پذیر است / اجرای قانون تعرفه گذاری باعث بهبود معیشت پرستاران می‌شود

نقد و نظر برای آیین‌نامه بازتوزیع بر اساس قوانین موجود امکان پذیر است / اجرای قانون تعرفه گذاری باعث بهبود معیشت پرستاران می‌شود

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: یکی از اهداف ما برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، برخورداری از هویت حرفه‌ای، استقلال حرفه‌ای و مرزبندی‌های حقوقی و شفاف‌سازی در قصورها در پرونده بیماران و حرکت به سمت عدالت در پرداخت‌ها در نظام سلامت است. همچنین هرکسی که در رد و نقد آیین‌نامه بازتوزیع صحبت و نظری دارد آن را بر اساس قوانین موجود می‌تواند ارائه کند یعنی آیین نامه بازتوزیع قابل بازنگری شدن است.

به گزارش خبرنگار سازمان نظام پرستاری؛ دکتر محمد میرزابیگی در نشست هم اندیشی با مدیران پرستاری بیمارستان‌های شهر تهران اظهار کرد:‌ یک زمانی داشتن معاونت پرستاری، سازمان نظام پرستاری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری یک آرزو بود، اما اکنون قوانین و سازمان و معاونت و عزم برای ارتقای وضعیت پرستاران وجود دارد. 
 
وی افزود:‌ برای رشد رشته پرستاری باید اصول ارتباط با مردم و همکاران را تعریف کنیم. یک مشکل مزمن در حوزه پرستاری اجرای سلیقه‌ای قانون در برخی بیمارستان‌ها وجود دارد، یعنی به تعداد اعضای هیئت مدیره و روسای بیمارستان‌های خصوصی شاهد سلیقه های متفاوت هستیم. 
 
وی ادامه داد:‌ مسئله پزشک سالاری در نظام سلامت نیز در کنار این مشکل وجود دارد؛ در کمیسیون بهداشت، اکثریت اعضا پزشک هستند و دردوره فعلی پرستاران از همکاران خود نماینده‌ای در مجلس ندارند. ما دوست داشتیم که اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را بسیار زودتر شروع کنیم و در این مدت پیگیری‌های مداومی از دستگاه‌های مختلف انجام دادیم؛ سازمان نظام پرستاری بودجه لازم برای اجرای قانون تعرفه گذاری را از مجلس مطالبه کرد؛ قانون 15 سال است تصویب شده اما اجرا نمی‌شد و مجموعه رایزنی های انجام شده منجر به این شدکه پول پرستاران پرداخت شود. از دو هفته پیش قرار شد که به صورت علی الحساب تعرفه خدمات پرستاران پرداخت شود.
 
موضع اشتباه در برابر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
 
دکتر میرزابیگی تصریح کرد: نگرانی ما این است که افرادی بیرون از حرفه پرستاری، موضع برخی از پرستاران را با اطلاعات اشتباه علیه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری کنند. 
 
وی با بیان این‌که از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به دنبال دستیابی به چند هدف مهم هستیم؛ بیان کرد:‌ یکی از اهداف ما برخورداری از هویت حرفه‌ای است؛ استقلال حرفه‌ای و مرزبندی‌های حقوقی و شفاف‌سازی در قصورها در پرونده بیماران و حرکت به سمت عدالت در پرداخت‌ها در نظام سلامت از دیگر اهداف اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است. همچنین ارتقای وضعیت مالی و معیشتی پرستاران بیش از وضع فعلی از اهداف دیگر اجرای قانون تعرفه گذاری است.
 
رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان این‌که آیین نامه اجرایی قانون تعرفه پرستاری 15 سال در انتظار تصویب در هیئت دولت بود؛ گفت:‌ علت این مسئله این بود که کای پرستاری و ارزش نسبی خدمات پرستاری مشخص نشده بود. 
 
ارزش نسبی خدمات پرستاری به معنای سیاست به کارگیری کا است
 
وی ادامه داد‌:‌ کا، واحد اندازه گیری مالی خدمات پرستاری است؛ برای اینکه بدانیم کای فشار خون گرفتن چه قدر است و منظور از فشار خون گرفتن صحیح چیست؛ در 200 بیمارستان و در 500 بخش، فشار خون گرفته شد تا استاندارد مورد نظر از لحاظ کمی و کیفی در تعیین شود. کا بر اساس زمان انجام کار، شدت مراقبت، میزان خطر برای بیمار و میزان خطر برای پرستار تعیین می‌شود. کای پرستاری تعیین شد و الان معادل 14 هزار و 950 تومان است.
 
وی گفت: ارزش نسبی خدمات پرستاری به معنای سیاست به کارگیری کا است؛‌ اینکه چرا یک خدمت باید 6کا و خدمت دیگر 0.3کا باشد را ارزش نسبی مشخص می‌کند. 
دکتر میرزابیگی تصریح کرد:‌ کا و ارزش نسبی، پس از برگزاری 36 جلسه و بررسی در شورای عالی بیمه، در این شورا تصویب شد؛ در دولت فعلی جداول مربوط به کا و ارزش نسبی را تصویب کردیم. وقتی خدمات پرستاری دارای کا و ارزش نسبی باشد؛ تعرفه پرستاران هرسال قابل بحث است و دو نفر از نمایندگان جامعه پرستاری در شورای عالی بیمه سلامت حضور خواهند داشت تا مسائل را احصا و در جلسات مطرح و بررسی کنند. ما نیز در جلسات مدیریتی شورای عالی بیمه حضور داریم. 
 
وی با بیان اینکه پس از تصویب کا و ازرش نسبی، آیین‌نامه اجرایی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و دولت تصویب شده است؛ یادآور شد:‌ بعد از تصویب این مسئله در شورای عالی بیمه،‌ باید به مرحله اجرا می‌رسیدیم؛ که این کار با ثبت خدمات در HIS بیمارستان‌ها امکانپذیر بود. باید توجه داشته باشید که فقط خدمات پرستاری روتین در بخش بستری به صورت بسته خدمتی است و خدمات غیرروتین به صورت فی فور سرویس محاسبه می‌شود. پرداختی‌ها در تخت‌های ستاره‌دار مانند دیالیز به صورت گلوبال و در درمانگاه‌ها و بخش سرپایی به صورت فی فور سرویس است. 
با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پولی از درآمد بیمارستان‌ها کم نمی‌شود
 
وی اضافه کرد:‌ اکنون به دنبال اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری،‌ در صورتحساب بیمار، ‌بیمارستان و بیمه مراقبت‌های پرستاری درج می‌شود؛ پرداختی نیز به این صورت است که در خدمات بستری 10 درصد هزینه خدمات را مردم و 90 درصد هزینه را بیمه می‌دهد. در بخش سرپایی 30 درصد هزینه را مردم و 70 درصد را بیمه پرداخت می‌کنند. با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پولی از درآمد بیمارستان‌ها کم نمی‌شود بلکه بین 10 تا 12 درصد به درآمد بیمارستان‌ها اضافه می‌شود و بنابراین خدمات پرستاری جزو خدمات درآمدزا و نه هزینه‌بر، حساب می‌شود. 
 
دکتر میرزابیگی متذکر شد:‌ دستورالعمل رسیدگی به اسناد و دستورالعمل بازتوزیع نیز برای اجرای قانون لازم است که دستورالعمل رسیدگی به اسناد درواقع مبنای عملکرد بیمه‌هاست؛ یعنی بیمه‌ها برای پذیرفتن خدمات پرستاری به این دستورالعمل استناد می‌کنند. 
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی خدمت پرستاری در اچ‌آی‌اس ثبت نشده‌اند؛ اظهار کرد: برای ثبت خدمات می‌توان از یک نرم افزار یکپارچه استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد:‌ بر اساس کا، ارزش نسبی و ثبت خدمات،‌ پولی به حساب بیمارستان اضافه می‌شود و گردش مالی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی از تعرفه گذاری حاصل می‌شود. 
رئیس سازمان نظام پرستاری تصریح کرد‌:‌ اکنون برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 5200 میلیارد تومان از مجلس بودجه اختصاص یافته است و 1620 میلیارد تومان از محل کارانه، 6 درصد از محل هتلینگ و 10 درصد فرانشیز در بستری و 30 درصد فرانشیز در بخش سرپایی حاصل می‌شود که منجر به دست یابی به بودجه‌ای بیش از 12 هزار میلیارد تومان می‌شود. برخی تصور می‌کنند با اجرای قانون تعرفه گذاری کارانه قبلی حذف می‌شود در حالی که این طور نیست. 
 
وی در پاسخ به سوال یکی از پرستاران مبنی بر ضمانت اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد:‌ در آخرین نشستی که با قوه قضاییه داشتیم مقرر شد که اگر خدمات پرستاران در اچ‌آی‌اس ثبت شود و افراد و مدیران در اجرای قانون کم کاری و ترک فعل کنند، در صورتی که فرد متخطی کارمند دولت باشد انفصال از خدمت برای او اعمال می‌شود و اگر کارمند دولت نباشد پیگردهای قانونی و زندان خواهد داشت. 
 
به گفته وی بازتوزیع به معنای میزان برخورداری کادر پرستاری و سیستم پرستاری از میزان درآمد بیمارستان است و 87 درصد درآمد حاصل از خدمات پرستاری به پرستاران می‌رسد و مابقی بین حوزه‌های دیگر بازتوزیع می‌شود. 
 
هرکسی که در رد و نقد آیین‌نامه بازتوزیع صحبت و نظری دارد آن را بر اساس قوانین موجود می‌تواند ارائه کند
 
وی با اشاره به سرانه بیان کرد:‌ در سال جاری خدمات پرستاری در سرانه قرار نداشت و معادل آن را از دولت دریافت کردیم. سرانه یعنی بابت هر ایرانی پولی توسط دولت به بیمه‌ها داده می‌شود که بیمه خرید خدمت کند؛ سرانه سرچشمه منابع است. ما در کا، ارزش نسبی و دستورالعمل ثبت اسناد هم عقیده‌ایم اما در بازتوزیع برخی اختلاف نظرها وجود دارد که ما نیز به آن نقد داریم اما در حال رایزنی برای حل مشکلات هستیم. هرکسی که در رد و نقد آیین‌نامه بازتوزیع صحبت و نظری دارد آن را بر اساس قوانین موجود می‌تواند ارائه کند یعنی آیین نامه بازتوزیع قابل بازنگری شدن است.
وی تأکید کرد: توجه کنید که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ربطی به طرح قاصدک ندارد.
 


 
نسخه چاپي

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: