آدرس :  تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، کوچه شهید ارشد، پلاک 8 کدپستی: 1598774614

شماره تماس :  42949-021

صندوق پیام گیر واتس آپ :  09916222199

شماره نمابر :  88935854-021

کانال تلگرام سازمان نظام پرستاری :  ino_ir@

صفحه اینستاگرام سازمان نظام پرستاری :  nezamparastari@

پست الکترونیک :  info@ino.ir

 

شماره های سازمان  :  88892585  -  88909713  -  88935857

تلفن گویا  :  42949-021    فکس سازمان : 88935854     هیات مدیره تهران  : 71057949  -  86126123

 بیمه  :88921033 -  88935855

 

نام واحد

داخلی

نام واحد

داخلی

حوزه ریاست آ. رضایی

306

معاونت فرهنگی آ. فاطمی

171

دفتر ریاست خ. شایانی

301

دانشجویی آ. دشتی

200

معاونت توسعه

305

فرهنگی

130

دفتر توسعه خ. غفاری

222

فرهنگی

202

انتشارات

201

رفاهی و بازنشستگان آ. پورنظری

100

کارآفرینی

125

معاونت پارلمانی و امور مجلس

131

روابط عمومی آ. ابراهیمی

215

مدیریت اداری آ. بیگی

211

روابط عمومی خ. اسلامی

207

عضویت خ. عالی پناه

203

دبیرخانه خ. نجارلو

205

عضویت خ. طاهر

204

حراست آ. عیوض زاده

110

پشتیبانی آ. دلدار

330

فناوری اطلاعات آ. طاهری

213

پشتیبانی آ. خانجانی

230

معاونت فنی و آموزشی

209

اداری آ. کریمی

123

مدیریت آموزش خ.غفرانی

218

مدیریت مالی آ. یاری

111

آموزش خ. کریمی

128

مالی

105

آموزش خ. سیدرضایی

219

مالی

107

آموزش آ. سرمدیان

102

مالی آ. شکرگزار

109

آموزش خ. فخار

103

مدیریت حقوقی آ. نظری

117

آموزش آ. حضرتی

118

حقوقی خ. غفاری

222

بین الملل خ. طولابی

217

حقوقی

122